Skanska na Slovensku
c

Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce

  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce
  • Výstavba diaľničného úseku D1 Budimír-Bidovce
  • Diaľničný úsek D1 Budimír-Bidovce
  • Diaľničný úsek D1 Budimír-Bidovce
  • Diaľničný úsek D1 Budimír-Bidovce

Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice
v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom
na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

Začiatok stavby bude tvoriť novobudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Ďalej bude smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“ v km 6,5, kde sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík“ v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 bude  pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri  o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec nového diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“. Celková dĺžka diaľnice predstavuje 14,4 km, pričom dĺžka rýchlostnej cesty je 1,1 km.

Na novom diaľničnom úseku bude 23 mostov s rôznymi typmi nosnej konštrukcie a technológiami výstavby. Najväčší most nad riekou Torysa  bude mať dĺžku takmer 560 m. Ďalšie významné mosty sú 311 m most  cez rieku Olšava a tri, po sebe idúce mosty s dĺžkou 241 m v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby.

Hľadať projekt

Nájdené výsledky

loading