Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Etický kódex

V našich prevádzkach sa usilujeme o vysokú etickú úroveň v súlade s našimi hodnotami. Usmerňujú nás Etický kódex a dodávateľský kódex spoločnosti Skanska.

Vysoká etická úroveň
Spoločnosť Skanska sa snaží na všetkých našich domácich trhoch fungovať maximálne etickým spôsobom. Pomáhajú nám v tom náš Etický kódex a dodávateľský kódex, kde je vysvetlené správanie, ktoré očakávame od nášho dodávateľského reťazca a od ostatných partnerov.

„Sme hrdí na etické obchodné postupy, ktoré sme zaviedli, a hodnoty, ktoré dodržiavame,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Skanska Johan Karlström.

Východiskom sú naše hodnoty

Náš Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti Skanska, a tie sú pre nás viac než len slová – predstavujú spôsob, akým sa denne snažíme žiť. Vyjadrujú očakávanie, že budeme obchodovať zodpovedným a trvalo udržateľným spôsobom, aby sme pre zákazníkov boli dôveryhodným partnerom. Etický kódex spoločnosti Skanska je kľúč k tomu, ako našim hodnotám vdýchnuť skutočný život.

Náš Etický kódex vysvetľuje, ako sa máme správať vo vzájomnom kontakte so zamestnancami, ale aj s našimi zákazníkmi, komunitami, v ktorých pôsobíme, a s ostatnými obchodnými partnermi. Zamestnanci spoločnosti Skanska v ňom nájdu praktický návod, ako konať v súlade s našimi hodnotami, predovšetkým s hodnotou Konáme eticky a transparentne. V Kódexe sa uvádza množstvo príkladov, ktoré zamestnancom pomôžu aplikovať tieto myšlienky v každodennom živote.

Najnovšiu verziu Etického kódexu sme vydali 1. septembra 2016. Dopĺňa ju náš dodávateľský kódex.

Etický kódex spoločnosti Skanska je k dispozícii aj ako webová aplikácia, ktorú nájdete na tejto adrese: http://codeofconduct.skanska.com/sk-SK.

Priamočiare vedenie
Etický kóde spoločnosti Skanska ponúka jasné a priamočiare vedenie, preto je prehľadne rozdelený do troch častí: 

  • Náš záväzok na pracovisku
    O zodpovednom riadení firemných aktív a o vytváraní poctivého, zdravého a bezpečného pracoviska, kde sa všetci môžeme profesionálne aj osobne rozvíjať.
  • Náš záväzok na trhu
    Obchodné vzťahy sú založené na úcte a obojstrannom prospechu. Preto sa vždy snažíme chápať a predvídať potreby našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov a ostatných zainteresovaných osôb, preto sa správame poctivo a preto konáme zodpovedne a spravodlivo. Preto sa snažíme zo všetkých síl, pokiaľ ide o kvalitu, časový plán a rozpočet, a snažíme sa podať lepší výkon, než sa očakáva.
  • Náš záväzok v spoločnosti
    Sme neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, preto sa usilujeme nachádzať nové spôsoby znižovania nášho dopadu na životné prostredie, presadzujeme spravodlivú súťaž a zlepšujeme komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.

Otvorená kultúra

Náš Etický kódex poskytuje zamestnancom usmernenie, ale to neznamená, že nečelia etickým dilemám. Presadzujeme transparentnosť v pracovnej kultúre, kde sa dá o etike otvorene a pravidelne diskutovať, napríklad v rámci „chvíľok s hodnotami“ na začiatku porád. 

Týmto spôsobom sa snažíme zamestnancov naučiť, aby im nebolo nepríjemné riešiť etické otázky a dilemy so svojimi nadriadenými ani s inými ľuďmi. Všetci zamestnanci potrebujú mať pocit, že môžu ohlásiť porušenie nášho Kódexu.

Nahlasovanie podnetov

Každá obchodná jednotka spoločnosti Skanska má Etický výbor, ktorý vyšetruje všetky hlásenia. Jedným zo spôsobov, ako nahlásiť podnet, je naša linka Code of Conduct Hotline. Využiť ju môžu zamestnanci aj externé strany vrátane zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov.