Vedenie Skanska SK a.s.

Miroslav Potoč

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Magdaléna Dobišová

podpredseda predstavitelstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Pavol Abrhan

člen predstavenstva a riaditeľ odboru Obchod a riadenie rizík

Ivan Dimitrov

riaditeľ závodu Inženierske staviteľstvo

Partik Golský

riaditeľ závodu Pozemné staviteľstvo