Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce dnes slávnostne poklepaný

Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku sa dnes pri obci Vajkovce na východe Slovenska uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce.

Zľava generálny riaditeľ NDS a.s. Juraj Valent, generálna riaditeľka Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Árpád Érsek, riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Ondrej Bernát, námestník primátora mesta Košice Martin Petruško, prezident obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michal Jurka

 Novovybudovaný 15,46 km dlhý úsek v hodnote 197,44 milióna eur bude financovaný z Kohézneho fondu Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu. Stavba bude dokončená o 37 mesiacov.

Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

„Pri realizácii tohto projektu sa zameriame hlavne na využitie našej konkurenčnej výhody One Skanska. Ide o synergie vo vnútri spoločnosti pri samotnej výstavbe, o vlastné zdrojové materiály, ako i naše zameranie na nové, napr. 3D technológie, ktoré plánujeme pri výstavbe použiť,“ komentovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová. 

Zaujímavosti o stavbe v číslach 

Diaľnica D1 Budimír-Bidovce sa radí k veľkým infraštruktúrnym projektom. Stavba bude mať celkovo 133 stavbených objektov, z toho 4 mimoúrovňové križovatky a 23 mostov. 

  • Celková dĺžka nového úseku: Dĺžka novovybudovaného diaľničného úseku D1 a rýchlostnej cesty R2/R4 sa bude rovnať dĺžke východoslovenskej rieky Bodrog, pretekajúcej cez územie Slovenska, čo predstavuje 15 km.
  • Najdlhší most: Údolie rieky Torysa bude pretínať najväčší, takmer 560 metrový most, ktorého dĺžka obsiahne výšku dvoch Eiffelových veží alebo deväť Dómov Sv. Alžbety v Košiciach.
  • Dĺžka mostných pilót: Na stavbe sa vybuduje viac ako 48 kmveľkopriemerových pilót pre založenie mostov a oporných múrov, čo predstavuje celkovú dĺžku trolejbusových tratí v Bratislave.
  • Asfalt: S váhou 210 000 ton budú asfaltové zmesi 5 250 krát ťažšie ako 40-tonový megalitický kamenný monument Stonehenge.
  • Kamenivo: Na vylepšenie podložia do násypov a do konštrukčných vrstiev bude potrebné z okolitých lomov a zemníkov dopraviť a zabudovať takmer 3,5 mil. ton kameniva, čo zhruba predstavuje váhu 10 mrakodrapov Empire State Building v New Yorku.
  • Plocha vozoviek: Celková plocha nových vozoviek bude
  • 478 020 m², čo zodpovedá ploche 55 futbalových ihrísk. 

Základné údaje o stavbe

Názov diela:                     „Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“
Lokalita:                            Košice okolie: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
Stavebník:                        Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Spôsob financovania:       Kohézny fond Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, štátny rozpočet
Zhotoviteľ:                     Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zmluvná cena:               197,44 mil. EUR € bez DPH
Začiatok výstavby:         11/2016
Doba výstavby:               37 mesiacov


Podpísali sme D1 Budimír – Bidovce

Dňa 25. augusta bola podpísaná zmluva s NDS a.s. na vybudovanie časti diaľnice D1 na východe Slovenska medzi Budimírom a Bidovcami. Celková cena 15,46 km dlhého úseku je 197,44 mil. eur.

Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na november tohto roku a ukončenie po 38 mesiacoch prác.


BOZP Zamerané na bezpečnosť

Koncom júna sa v košickej Steel aréne stretli zástupcovia viacerých spoločností na Bezpečnostnom veľtrhu. Hlavným organizátorom akcie bola Východoslovenská energetika Holding, ktorá pre viac ako tisíc svojich zamestnancov nenútenou a zaujímavou formou priblížila dôležitosť témy BOZP.

Za týmto účelom prizvali na veľtrh významné firmy pôsobiace v regióne, ktoré sú príkladom dodržiavania zásad bezpečnej práce.
Našu spoločnosť na akcii reprezentovali bezpečnostné techničky Alžbeta Husovská a Petronela Vihonská, ktoré záujemcom dopodrobna objasnili systém bezpečnostných štandardov v našej spoločnosti, deklarovali používanie OOPP či formou zábavného kvízu poučili o základných informáciách z teórie BOZP. Zároveň priblížili návštevníkom zaujímavé  videá či fotodokumentáciu s bezpečnostnou tematikou a rozdali im plagáty o poskytnutí prvej pomoci.

Alžbeta Husovská zhrnula svoje dojmy z akcie:
Bola som milo prekvapená záujmom zo stany radových zamestnancov VSE Holding o bezpečnosť a hlavne o ten náš prístup k bezpečnosti. Mala som napríklad dlhšiu debatu so žeriavnikmi o prácach vo výške a ako vypracovať správny technologický postup, ako v ňom podchytiť prípadnú evakuáciu osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Z plagátu o prvej pomoci boli ľudia milo prekvapení - síce dúfajú, že ho nebudú musieť použiť, ale v stresových situáciách  je dobrou pomôckou, aby človek nepodľahol panike a vedel ako správne pomôcť zranenej osobe/kolegovi/kolegyni.

Ako dobrý nápad tiež hodnotili nálepky odborných spôsobilostí na prilby, skúšali si okuliare Uvex a naše prilby 3M, ktoré sú veľmi kvalitné, chválili ich dizajn i komfort nosenia. Taktiež sa im páčila reflexnosť pracovných odevov, konkrétne žltých, ktoré sú požívané na cestných stavbách.

Veľa ľudí našu spoločnosť poznalo a pozitívne  hodnotili náš prístup k práci ako takej, počnúc bezpečnosťou, cez kvalitu a končiac termínom odovzdania. Veľa z nich spomínalo stavbu Ďurďošík a samozrejme diaľnicu Prešov-Budimír, kde sme zvyšovali bezpečnosť komunikácie osadením nových zvodidiel.

Naozaj mám veľmi pekné a pozitívne dojmy z celej akcie a už teraz sa teším na ďalšiu podobnú akciu. Ďakujem za možnosť prezentovať  firmu Skanska.

Beáta Voskárová, špecialista komunikácie
Foto: BOZP Košice