Nachádzate sa tu

Skanska in Slovak Republic

Na týchto stránkach nájdete informácie o pôsobení spoločnosti Skanska v Slovenskej republike.

Tieto stránky sú taktiež dostupné v

Zavrieť

Skanska zverejnila hospodárske výsledky za rok 2016

Developerským jednotkám Skanska sa minulý rok veľmi darilo. V rezidentnej výstavbe spoločnosť zvýšila tržný podiel, v komerčnej výstavbe ešte pred dokončením prenajala 90 % kancelárskej budovy Five v Prahe. V stavebnom segmente zvýšila zisk a svoje nové aktivity kontroluje i v Rumunsku a Maďarsku.

V priebehu minulého roka boli stavebné aktivity Skanska Construction Romania a Skanska Property Hungary začlenené pod obchodnú jednotku Skanska Česká republika a Slovensko. Skanska tak upevňuje svoju pozíciu v ČR a SR a posilňuje perspektívne stavebné trhy Rumunska a Maďarska. Konsolidovaná spoločnosť navýšila medziročne svoj zisk o viac ako 1 mil. Eur. a to i pri menšom obrate.

Skanska získala koncom leta novú zákazku na nový úsek diaľnice D1 na východnom Slovensku medzi obcami Budimír a Bidovce v hodnote cca 197 mil. Eur.

V rezidenčnom segmente Skanska predala na území Prahy 450 nových bytov a v komerčnom developmente úspešne prenajala budovu Five na pražskom Smíchove a začala výstavbu budovy Visionary v Holešoviciach.

Prevádzkový zisk stavebného segmentu skupiny Skanska Česká republika a Slovensko dosiahol v minulom roku vyše 14 mil. Eur, teda v medziročnom porovnaní o 8% viac ako v roku 2015. Tržby firmy za uplynulý rok však činia 518,7 miliárd Eur. Rast zisku pri nižšom obrate bol dosiahnutý, tak lepším riadením projektov v oblasti nákladov, efektívnym využívaním vlastných kapacít, ako aj úspornými opatreniami a lepším riadením rizík.


Podpísali sme D1 Budimír – Bidovce

Dňa 25. augusta bola podpísaná zmluva s NDS a.s. na vybudovanie časti diaľnice D1 na východe Slovenska medzi Budimírom a Bidovcami. Celková cena 15,46 km dlhého úseku je 197,44 mil. eur.

Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na november tohto roku a ukončenie po 38 mesiacoch prác.


BOZP Zamerané na bezpečnosť

Koncom júna sa v košickej Steel aréne stretli zástupcovia viacerých spoločností na Bezpečnostnom veľtrhu. Hlavným organizátorom akcie bola Východoslovenská energetika Holding, ktorá pre viac ako tisíc svojich zamestnancov nenútenou a zaujímavou formou priblížila dôležitosť témy BOZP.

Za týmto účelom prizvali na veľtrh významné firmy pôsobiace v regióne, ktoré sú príkladom dodržiavania zásad bezpečnej práce.
Našu spoločnosť na akcii reprezentovali bezpečnostné techničky Alžbeta Husovská a Petronela Vihonská, ktoré záujemcom dopodrobna objasnili systém bezpečnostných štandardov v našej spoločnosti, deklarovali používanie OOPP či formou zábavného kvízu poučili o základných informáciách z teórie BOZP. Zároveň priblížili návštevníkom zaujímavé  videá či fotodokumentáciu s bezpečnostnou tematikou a rozdali im plagáty o poskytnutí prvej pomoci.

Alžbeta Husovská zhrnula svoje dojmy z akcie:
Bola som milo prekvapená záujmom zo stany radových zamestnancov VSE Holding o bezpečnosť a hlavne o ten náš prístup k bezpečnosti. Mala som napríklad dlhšiu debatu so žeriavnikmi o prácach vo výške a ako vypracovať správny technologický postup, ako v ňom podchytiť prípadnú evakuáciu osôb pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Z plagátu o prvej pomoci boli ľudia milo prekvapení - síce dúfajú, že ho nebudú musieť použiť, ale v stresových situáciách  je dobrou pomôckou, aby človek nepodľahol panike a vedel ako správne pomôcť zranenej osobe/kolegovi/kolegyni.

Ako dobrý nápad tiež hodnotili nálepky odborných spôsobilostí na prilby, skúšali si okuliare Uvex a naše prilby 3M, ktoré sú veľmi kvalitné, chválili ich dizajn i komfort nosenia. Taktiež sa im páčila reflexnosť pracovných odevov, konkrétne žltých, ktoré sú požívané na cestných stavbách.

Veľa ľudí našu spoločnosť poznalo a pozitívne  hodnotili náš prístup k práci ako takej, počnúc bezpečnosťou, cez kvalitu a končiac termínom odovzdania. Veľa z nich spomínalo stavbu Ďurďošík a samozrejme diaľnicu Prešov-Budimír, kde sme zvyšovali bezpečnosť komunikácie osadením nových zvodidiel.

Naozaj mám veľmi pekné a pozitívne dojmy z celej akcie a už teraz sa teším na ďalšiu podobnú akciu. Ďakujem za možnosť prezentovať  firmu Skanska.

Beáta Voskárová, špecialista komunikácie
Foto: BOZP Košice